Bod č.15.:

KŘTÚ/2 - Rozhodnutí o svěření části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul. do správy příspěvkové organizaci SITMP

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (mapa s vyznačením svěření)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán s vyznačením svěření)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:534 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX