Bod č.12.:

ŘEÚ/2 - Rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Aktualizovaný dokument „Strategické záměry rozvoje města“ )
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Usnesení ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Dlouhodobý finanční plán v letech 2022 - 2028 )
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Návrh smlouvy)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Finanční vztah – srovnání)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 – Usnesení RMP č. 1306 )
Příloha č.8 (Usnesení FV ZMP č. 17/2017)
Předloženo na stůl č.1 (Návrh usnesení - nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:524 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX