Bod č.73.:

KŘTÚ/11 - Vyhodnocení průzkumu tranzitní dopravy města Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Významné tranzitní vztahy – osobní vozidla, nákladní vozidla, kamiony)
Příloha č.2 (Kompletní zpráva o vyhodnocení průzkumu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX