Bod č.47.:

PROP/18 - Prodloužení termínu dokončení stavby akce III/0267 – Červený Újezd a zahájení jejího užívání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Obce Zbůch)
Příloha č.2 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní, dodatek č. 1 a 2)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Zákres trvalého záboru)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města mimo území PM)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 1250/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:564 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX