Bod č.74.:

KŘTÚ+ŘEÚ/12 - Prohlášení dodavatele ve vztahu ke smlouvě o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD provozovaných na území města Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 181 ze dne 26. 4. 2012)
Příloha č.2 (Prohlášení dodavatele ze dne 11. 4. 2012)
Příloha č.3 (Zápis z jednání dne 7. 3. 2017)
Příloha č.4 (Vyjádření dodavatele ke svému prohlášení ze dne 27. 3. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX