Bod č.20.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva vč. dodatků)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:538 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX