Bod č.41.:

PROP/12 - Prodej pozemku p. č. 1038/19 v k. ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 5 – Křimice)
Příloha č.4 (Zápis z jednání)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy – územní plán)
Příloha č.7 (Mapy – letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy – orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy – modrá mapa)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 11. 2017) (*)
Příloha č.11 (Usnesení RMP ze dne 23. 11. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:559 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX