Bod č.21.:

OŠMT/3 - Rozpočtové opatření - zvýšení investičního příspěvku 11. školní jídelně Plzeň, Baarova 11, příspěvkové organizaci

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:539 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX