Bod č.10.:

NámK/1 - Změna v orgánech společností Obytná zóna Sylván, a.s. a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Oznámení Mgr. I. Bartošové o odstoupení z funkce členy představenstva OZS, a.s.)
Příloha č.2 (č. 2 Oznámení Mgr. I. Bartošové o odstoupení z funkce členy dozorčí rady VTP, a.s.)
Příloha č.3 (č. 3 Usnesení RMP č. 343 ze dne 24. 3. 2016 (OZS, a.s.))
Příloha č.4 (č. 4 Usnesení RMP č. 206 ze dne 19. 2. 2015 (VTP, a.s.))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:530 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX