Bod č.49.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Plzeň ve vlastnictví dvou fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (žádost SÚSPK)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 524 - 4/9/2014 a usnesení ZMP č. 517 - 8/10/2015)
Příloha č.6 (situace ze záborového elaborátu - parc. č. 11088/3)
Příloha č.7 (situace ze záborového elaborátu - parc. č. 11088/2)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 248 - 25/5/2017 a usnesení ZMP č. 445 - 26/10/2017)
Příloha č.9 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:566 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX