Bod č.32.:

PROP/3 - Městské soutěže na prodej volných jednotek v Plzni na adrese Koperníkova č. or. 6

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokoly o průběhu městských soutěží (Koperníkova 6))
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 425 ze dne 7. 9. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1242 ze dne 23. 11. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:551 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX