Bod č.59.:

MAJ/11 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy) – „Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Bc. Patrika Bendy)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 263 - 23/5/2013 a usnesení ZMP č. 674 - 15/12/2016)
Příloha č.3 (smlouva o smlouvě budoucí kupní a dodatek č. 1 k této smlouvě)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (plán města)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1237 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:576 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX