Bod č.8.:

BEZP/1 - Obecně závazná vyhláška města Plzně o regulaci provozování hazardních her

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhláška) (*)
Příloha č.2 (ČR loterijní komise)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č.1140)
Příloha č.4 (Připomínky městských obvodů)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list) (*)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze přílohy č. 1) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:528 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX