Bod č.50.:

MAJ/2 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 747/82 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SÚS PK)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.4 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:567 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX