Bod č.56.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k. ú. Božkov s fyzickými osobami, po dokončení investiční akce města Plzně - stavba „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO P2)
Příloha č.3 (GP č. 1419-29/2017)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM ze dne 10. 10. 2017) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1231/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:573 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX