Bod č.35.:

PROP/6 - Prodej volné nebytové jednotky č. 1010/9 na adrese Strážnická č. or. 30 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Stanovisko BYT MMP)
Příloha č.3 (Přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (Foto)
Příloha č.5 (Orientační mapa)
Příloha č.6 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 11. 2017)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 1247/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:554 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX