Bod č.57.:

MAJ/9 - Konečné majetkoprávní vypořádání stavby Plzeň Černice – Ke Kačí louži v k. ú. Černice, investor IRHOS spol. s r.o. a IRHOS Partner spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 365/2015)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (rozsah přebíraných staveb - zákres)
Příloha č.5 (rozsah služebností)
Příloha č.6 (GP č. 1453-33/2016)
Příloha č.7 (GP č. 1650-66/2017 a 1651-66/2017)
Příloha č.8 (GP č. 1475-9/201)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:574 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX