Bod č.40.:

PROP/11 - Prodej pozemku p. č. st. 2227 a částí pozemku p. č. 2434/1, vše v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. situace)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1253/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:558 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX