Bod č.5.:

PRIM+ÚKEP/3 - Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze listopad 2017

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 („Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ ve verzi listopad 2017)
Příloha č.2 (Změnová verze „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:526 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX