Bod č.48.:

PROP/19 - Prodloužení termínu pro dok. stavby: „Novostavba bytového domu na poz. p. č. 2688/47 v k. ú. Plzeň, Plzeň – Slovany, Koterovská ul.“ a zahájení jejího užívání vč. termínu pro uz. konečné KS a dalších ujednání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádoti vč. doplnění)
Příloha č.2 (situace )
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P2)
Příloha č.5 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.6 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1240/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:565 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX