Bod č.37.:

PROP/8 - Prodej volné nebytové jednotky č. 1023/17 na adrese Brněnská č. or. 45 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Stanovisko BYT MMP)
Příloha č.3 (Vyjádření SVJ)
Příloha č.4 (Přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.5 (Foto)
Příloha č.6 (Orientační mapa)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017) (*)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1245/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:556 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX