Bod č.38.:

PROP/9 - Další nakládání s 3 volnými nebytovými jednotkami (sklepními kójemi) na adrese Koterovská č. or. 87 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření SVJ k odkupu volných nebytových jednotek)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 391/2016)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 676/2016)
Příloha č.4 (Orientační mapa)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1248/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:557 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX