Bod č.16.:

OSI/1 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2018

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1017 ze dne 21. 9. 2017)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro věcné plnění nájmu)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1191 ze dne 23. 11. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:535 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX