Bod č.3.:

TN/1 - Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Základní zásady spolupráce)
Příloha č.2 (č. 2 - posouzení dalších možných způsobů spolupráce mezi společnostmi EPH a.s. a PT, a.s.)
Příloha č.3 (č. 3 - stanovisko k dopadu odštěpení nebo neodštěpení ZEVO Chotíkov )
Příloha č.4 (č. 4 - závěry právní due diligence PT, a.s. a PE a.s.)
Příloha č.5 (č. 5 - závěry znaleckého posouzení zpracovaného společností Kreston A&CE Group s.r.o.)
Příloha č.6 (č. 6 - závěry znaleckého posouzení zpracovaného společností Grant Thornton Valuations, a.s.)
Příloha č.7 (č. 7 - závěry technické due diligence zpracované společností Euroenergy, spol. s r.o.)
Příloha č.8 (č. 8 - nezávislé posouzení situace a možného vývoje na energetickém trhu ČR do roku 2030)
Příloha č.9 (č. 9 - závěry vyhodnocení Strategie budoucího provozu a vývoje společnosti PT, a. s. do roku 2020)
Příloha č.10 (č. 10 - závěry Nezávislého posouzení synergií spojení fúzí PT, a.s. a PE a.s.)
Příloha č.11 (č. 11 - odpověď EPH a.s. ze dne 15. 11. 2017 na dopis ze dne 7. 11. 2017 ve věci strategické spolupráce mezi skupinou EPH, PE a.s. a PT, a.s. a statutárním městem Plzeň )
Příloha č.12 (č. 12 - aktualizovaná nabídka EPH a.s. ke strategickému spojení PT, a.s. a PE a.s. ze dne 30.11.2017)
Příloha č.14 (č. 14 - závěry projektové přípravy technického řešení obnovy centrálního zdroje tepla Doubravecká PT, a.s. a závěry technického řešení obnovy zdrojů PT, a.s. a PE a.s. po spojení společností)
Předloženo na stůl č.1 (č. 13 - závěry Fairness opinion zpracovaného společností Patria Finance, a.s. )
Předloženo na stůl č.2 (č. 15 - vyjádření odborných složek města Plzně)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:522 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX