Bod č.18.:

ŘÚSO/2 - Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 4 ke zřizovací listině MÚSS )
Příloha č.2 (Úplné znění zřizovací listiny MÚSS se zapracovanými revizemi)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:537 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX