Bod č.31.:

PROP/2 - Majetkové vypořádání pozemků p. č. 806/1 a p. č. 806/2, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání sporných nároků

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (NS vč. dodatků a protokol o skončení NS)
Příloha č.2 (SoBSK vč. dodatku č. 1)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 52/2017) (*)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (návrh dohody o narovnání) (*)
Příloha č.10 (návrh KS) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:550 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX