Bod č.39.:

PROP/10 - Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby bytových domů „Obytná zóna Skvrňany“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko MO P5)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (koordinační situace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX