Bod č.46.:

PROP/17 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1093/9 v k. ú. Doubravka, společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost o nájem vč. doplnění)
Příloha č.2 (žádost o prodej)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.51 (letecký snímek)
Příloha č.52 (letecký snímek)
Příloha č.81 (majetek města)
Příloha č.82 (majetek města)
Příloha č.91 (usn. RMO P4)
Příloha č.92 (usn. RMO P4)
Příloha č.93 (usn. RMO P4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:563 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX