Bod č.2a.:

ST/2 - Revokace části usnesení ZMO Plzeň 3 č. 78 ze dne 27.11.2017 - stanovení odměn neuvol. členů ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:97 rok:2017

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX