Bod č.29a.:

RadM/1 - Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni na adrese Klatovská tř. 216

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže (Klatovská tř. 216))
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:548 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX