Bod č.76a.:

RadCh/1 - Vydání sportovního kalendáře na rok 2018

(předkladatel:radní Chvojka )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX