Bod č.3.:

ST/1 - Zánik mandátu a vznik nového mandátu člena ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (rezignace p. Hajšmana)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:2 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX