Bod č.49.:

ORG/1 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX