Bod č.7.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX