Bod č.18.:

OK/2 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 subjektu Plzeň 2015, z. ú.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Plzeň 2015, z. ú., o dotaci na zajištění provozu a programu v KD PEKLO)
Příloha č.2 (Žádost Plzeň 2015, z. ú., o dotaci na realizaci výstavy „100 let republiky očima pěti generací“)
Příloha č.3 (Žádost Plzeň 2015, z. ú., o dotaci na vybudování tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX