Bod č.19.:

OK/3 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2018

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2018)
Příloha č.2 (Přehled vyřazených, neposuzovaných a posuzovaných žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Usnesení Komise č. 2/18 ze dne 3. 1. 2018)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k žádostem posuzovaným v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX