Bod č.6.:

EAP/2 - Novelizace Statutu Sociálního fondu MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Statut Sociálního fondu MO Plzeň 2 - Slovany)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX