Bod č.21.:

ORP/1 - Zrušení usnesení ZMP č. 579 ze dne 12. 11. 2015

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 579 ze dne 12. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX