Bod č.8.:

EAP/3 - Finanční podpora projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost o spolufinancování)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX