Bod č.11.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX