Bod č.15.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2017 - 01/2018

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 18. 12. 2017)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 15. 1. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX