Bod č.16.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 21. 11. 2017 do 15. 1. 2018

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX