Bod č.10.:

MAI/1 - Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX