Bod č.16.:

ŘÚSO/1 - Svěření nemovité věci v Luční ulici do správy Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost DJKT o svěření)
Příloha č.2 (doporučení KNM RMP ze dne 5. 12. 2017)
Příloha č.3 (územní plán, letecký snímek)
Příloha č.4 (mapa - detail )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX