Bod č.50.:

BYT+OSS/2 - Plnění Akčního plánu za rok 2017 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020

(předkladatel:Ing. Švarc, Mgr. Hynková, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX