Bod č.9.:

ŽP+EAP/1 - Návrh novel platného znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 4/2014 a 5/2014

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost OŽP MMP o vyjádření)
Příloha č.2 (Důvodová zpráva OŽP MMP k novele vyhlášky č. 5/2014)
Příloha č.3 (Návrh novely vyhlášky č. 5/2014)
Příloha č.4 (Úplné znění vyhlášky č. 5/2014 s revizemi textu)
Příloha č.5 (Příloha k vyhlášce č. 5/2014 - mapka)
Příloha č.6 (Návrh novely vyhlášky č. 4/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2018

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 30.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX