Bod č.25.:

KŽP/3 - Žádost 50. mateřské školy Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Kůzlátka zahradníky 2“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX