Bod č.27.:

KŽP/5 - Žádost Alpinum klubu Plzeň, z. s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „42. mezinárodní setkání zástupců alpínkářských organizací 2018“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX