Bod č.28.:

KŽP/6 - Žádost 22. mateřské školy Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pokoj pod širým nebem se zelenou střechou“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX