Bod č.45.:

MAJ/1 - Uzavření konečné kupní smlouvy na převod pozemků se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti s výstavbou části 1. fáze a 2. fáze v lokalitě Nová Valcha.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti spol. Valcha Property Development a.s. + náklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + zákresy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (přehled VB a zástavních práv)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 5. 12. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX